Repeatrar inom PARK

PARK förvaltar över ett antal repeatrar. Samtliga är länkade samman och aktiveras samtidigt. Ru0 i Piteå har en 2 meters länk där man med DTMF kommandon kan koppla upp sig mot andra repeatrar i t.ex. Skellefteå eller Kalix. 

Klicka på de röda prickarna på kartan för att få information om respektive repeater.

APRS
Nod för APRS finns aktiv i centrala Piteå på frekvensen 144.800

Information, länkstyrning

Ru0:ans 2m länkradio scannar runt på R4, R5, R6, och 145.425 när repeatern är inaktiv.
Det betyder att du kan öppna länk mot Ru0 från någon av repeatrarna ovan eller från simplexkanalen 145.425. 
För att öppna länk mot Ru0 så startar du din 2m-repeater som vanligt och sedan sänder du 1750Hz ton i 2-3 sekunder.

RU0:an svarar då "Länk till SK2RME i Piteå aktiverad". Får du ingen repspons så är förmodligen RU0 upptagen och då får du prova senare.

Det går även att öppna länken med DTMF * (stjärna) i 2-3 sekunder.

Beskrivning av alla länkar mot RU0


        +-------------------+         
        |   Ru0 Repeater    |           |--- R4 Skellefteå 
        | 2m länk (scannar) >-----2m----|--- R5 Kalix    
        |     Piteå RU0     |           |--- R6 Glommersträsk
        +------|-|-|--------+           |--- 145.425 Simplexkanal
               | | |                    
               | | +---------------------------+                                 
               | +-----------+                 |
               |             |                 | 
           R3 Älvsbyn    R2 Luleå          R0 Piteå
                             |
                       RU10 Måttsund
Här ser du alla länkmöjligheter mot Ru0:an. Till höger är kanalerna som Ru0:ans länkradio kan kopplas sig emot som är beskrivet ovan. Nederst visas fasta länkar till andra repeatrar i länksystemet.

Sammanfattning av länkning mot Ru0.

- För att öppna länk mot RU0 så startar du din lokala repeater (R4, R5, R6) eller väljer simplexkanal 145.425. Kör sedan
  1750Hz ton i 2-3 sek alt DTMF * i 2 sek.


- Om RU0:an är öppen/upptagen så går det inte att länka sig mot den. Om du sänder 1750 och inte får igång länken så är den alltså
   upptagen, och du får vänta några minuter innan du försöker igen.


-----------------------
  Röstbrevlådan
-----------------------

Om du länkar dig mot RU0:an och har DTMF-knappar på din radio, eller en DTMF-tonsändare, kan du använda röstbrevlådan och alla andra funktioner i RLM.

Du kan då lämna/lyssna av personliga meddelanden, bulletiner och övriga meddelanden. Du kan kolla inne/utetemperatur i Piteå. 
Är Polcirkelleänken aktiverad kan du välja kanal att länka ut mot (R4, R5, R6, 145.425). Du kan även kolla RU0:ans statistik. 

Det första du måste göra om du vill kunna lämna och ta emot personlig röst-post är att skapa dig ett användarkonto i röstbrevlådan.
Du måste då först hitta på en 3-siffrig kod.

Starta länk mot RU0 eller öppna RU0 om du är lokalt.

- Slå DTMF 5303.
- RLM säger "Välkommen att registrera dig som ny användare... Slå personkoden"
- Slå då din 3-siffriga kod, t.ex. 567.
- RLM repeterar "Femhundrasextiosju...Är du nöjd?"
- Slå då 1 om det blev rätt, eller 0 om du vill slå om koden.
- RLM säger "Spela in din anropssignal".
- Sänd och säg din anropssignal, t.ex. SM2UMH.
- RLM säger "SM2UMH... Är du nöjd?"
- Slå då 1 om det lät bra eller 0 om du vill spela om din signal.
- RLM säger att du nu registrerat dig färdigt och kan logga in.

Du loggar då helt enkelt in genom att slå din personkod, t.ex. 567.
RLM säger "SM2UMH..är nu inloggad".

------------------------------------------
  Kommandon för röstbrevlåda
------------------------------------------

2    Uppspelning av personliga meddelanden
3    Inspelning av personliga meddelanden
        Här spelar du in meddelanden till andra användare.
        När frågan "Slå personkoden" kommer så slår du in den 3-siffriga
        kod som den användare som du skall skicka posten till har.
        Vet du ej koden kolla med funktion 5202.
4    Kontrollera vilka som har meddelanden som väntar

 

rptkarta1
R3 - Älvsbyn
R2- Luleå
Sinksundsberget
RU10 - Luleå
Måttsund
RU0/2m länk/Echolink
Klubbgärdet - Piteå
R0- Piteå
Valsberget
BuiltWithNOF

SK2AZ - den “lilla” klubben med de stora möjligheterna.......

P.A.R.K
Piteå Amatör Radio Klubb.

logo_ssa
sk2az_logo#4